19 % tror att flyttbara boenden
kommer bli vanligare i framtiden
62 % tror främst att vi kommer bo
i förorter runt städerna år 2050
40 % menar att det kommer bli
vanligt med självförsörjande hem

Bostadsmarknaden har under 2010-talet kantats av såväl bostadsbrist och stigande bopriser som rekordutbud och prisnedgångar. Diskussioner kring framtidens boendeformer har därför blivit ett hett ämne. Kommer vi bo som vi gör i dag eller vilken typ av bostäder kan vi förvänta oss att se mer av framöver? Svenskarna tror att självförsörjande hem och bostäder i gated communities blir vanligare till år 2050. Majoriteten tror även att de flesta kommer värdesätta att bo nära natur och grönområden i förorter kring större städer.

”Det vi kan vara ganska säkra på är att det kommer att behövas många olika typer av bostäder för olika livssituationer. En del kommer att prioritera att bo billigt, men förhoppningsvis kommer också ökad kvalitet att efterfrågas.”
Hans-Olof Carlson, Arkitekt SAR/MSA på Projektengagemang
Innehåll: Livet i hemmet
Självförsörjning och flexibla bostäder
Förort framför landsbygd
Natur viktigast, kultur i botten
Experter

Hans-Olof Carlson

Arkitekt SAR/MSA på Projektengagemang

Alexander Ståhle

Stadsbyggnadsforskare på KTH

Självförsörjning och flexibla bostäder

Många svenskar är övertygade om att självförsörjande hem med egen energiproduktion och odlingar kommer bli vanligare om 30 år. Det uppger hela fyra av tio i undersökningen. Nästan lika många, 35 procent, tror också att vi kommer se fler bostäder i grindsamhällen, så kallade gated communities. Drygt var fjärde vill samtidigt se flexibla bostäder som går att utöka eller krympa efter behov. Det svenskarna tror minst på för framtiden är dock bostäder under vatten i hav och sjöar samt flytande hem, såsom exempelvis husbåtar.

6 av 10

tror att Sveriges invånare främst kommer bo i förorter runt städerna år 2050

Förort framför landsbygd

För 200 år sedan bodde nästan hela Sveriges befolkning på landet. I dag är det snarare tvärtom och de flesta svenskar tror att det förblir så i framtiden. Så många som 62 procent tror nämligen att invånare främst kommer bo i förorter kring större städer år 2050. Bara två procent menar att vi kommer att bo på landsbygden.

29%

av de unga mellan 18 till 29 år tror att vi främst kommer bo i storstäderna

”Sjö och hav lockar förstås alltid. Utsikt likaså, men vi ska inte glömma att traditionens makt är stor och präglar oss mer än vi tror. Många kommer även i fortsättningen att välja bostäder nära där de växt upp och där de har sin släkt och sina vänner. Inte minst när de egna barnen kommer.”
Hans-Olof Carlson, Arkitekt SAR/MSA på Projektengagemang
Natur viktigast, kultur i botten

Undersökningen visar att 54 procent främst tror att vi kommer värdesätta att bo nära natur och grönområden om drygt 30 år. Hälften av de svarande uppger dock att det istället är allmänna kommunikationer, exempelvis tåg- och busstationer, som flest kommer vilja bosätta sig i närheten av. Minst viktigt tror svenskarna däremot att det blir att bo nära underhållning och kultur, såsom sportarenor, biografer och teatrar. De som bor i storstäderna anser dock i större grad än de som bor på landsbygden att det kommer vara viktigt att bo nära både kultur och restauranger.

1 av 5

svenskar tror att flyttbara boenden kommer bli vanligare i framtiden

”Under 1900-talet växte städerna i huvudsak genom förorter. I dag bor en stor andel av stadsinvånarna i dessa glesa naturnära ofta segregerade bostadsområden. Få tror att detta kommer att förändras, trots framtida förtätning.”
Alexander Ståhle, Stadsbyggnadsforskare på KTH

28%

i Jämtland tror att kollektiva bostäder med delade kök och vardagsrum kommer bli vanligare till år 2050

39%

av Uppsalaborna tror att vi kommer se fler flexibla bostäder som går att utöka eller krympa efter behov

Läs mer